Lưu trữ Danh mục: Văn bản

Thông báo lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

Theo thông báo số 185/TB-LHHVN, ngày 22/03/2024 của Liên hiệp các Hội Khoa học và ...

Công văn số 329/VP- VPVNC về việc cần xác minh thông tin khi triển khai công tác chính sách

    Kính gửi: Các Doanh nghiệp vừa và nhỏ; Các tổ chức tín dụng ...

Thông báo về một số nội dung trong công tác hướng dẫn, tư vấn và đánh giá hồ sơ vay vốn

       Phát huy thành tựu gần trong 20 năm của cơ quan trong ...

Quyết định về việc tiếp nhận quản lý Câu lạc bộ CEO PRO

Căn cứ Quyết định số 771/QĐ-LHHVN ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Liên hiệp ...

Công văn số 229/ VP -VNCDN về việc Hỗ trợ nguồn vốn vay chính sách cho doanh nghiệp trong 06 tháng đầu năm 2023

Kính gửi: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ Căn cứ vào nghị định Chính phủ ...

Hướng dẫn chính thức của Công an Hà Nội về cấp giấy đi đường, thẻ mua hàng trong vùng 1

Ngày 5-9, Công an thành phố Hà Nội đã ra thông báo về đối tượng, ...