Thông báo lịch công tác khảo sát thẩm định dự án tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ để hướng dẫn viết và xây dựng đề án vay vốn chính sách

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH CÔNG TÁC KHẢO SÁT THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
– Căn cứ vào đề nghị hỗ trợ thẩm định khảo sát của các doanh nghiệp nhỏ và vừa
– Căn cứ vào kết quả triển khai đề án hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho doanh nghiệp
– Căn cứ vào hiệu quả thực tiễn trong công tác tiếp cận khảo sát tại doanh nghiệp
          Nhận lời mời của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, Viện nghiên cứu thông báo kế hoạch công tác khảo sát thẩm định các dự án vay vốn chính sách tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ nhằm hướng dẫn viết, chỉnh sửa hồ sơ vay vốn cho doanh nghiệp tại địa phương.
Thành phần đoàn bao gồm:
– ThS. Nguyễn Thị Hằng – Phó Viện trưởng (Trưởng đoàn)
– Bà Nguyễn Thị Nhung – Cán bộ Trung tâm chính sách (Phó trưởng đoàn)
– Cán bộ Sở Công Thương các tỉnh thành tại địa phương
– Cán bộ dự án doanh nghiệp ngân hàng BIDV cùng các cán bộ chuyên môn khác
Thời gian: 05 ngày từ ngày 17/05 – 21/05
Địa điểm:  1/ Nhà máy sản xuất chăn nuôi tại huyện Phụng Hiệp – Tỉnh Hậu Giang
2/ Nhà máy sấy, xay xát lúa gạo tại thị xã Long Mỹ – Tỉnh Hậu Giang cùng các doanh nghiệp có tên trong danh sách kèm theo
Viện nghiên cứu thông báo để những doanh nghiệp tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ đang triển khai xây dựng hồ sơ vay vốn chính sách nắm được thông tin để sắp xếp phối hợp trong công tác khảo sát thẩm định tại nhà máy.
Tb Congtac
Link bài viết về đề án hỗ trợ vốn vay ưu đãi của Quỹ:
Biên soạn: RISME