Thông báo về một số nội dung trong công tác hướng dẫn, tư vấn và đánh giá hồ sơ vay vốn

       Phát huy thành tựu gần trong 20 năm của cơ quan trong công tác hỗ trợ giải ngân nguồn vốn cho doanh nghiệp từ các nguồn vốn ODA trong các chương trình BWTO, các chương trình ODA của các nước Đan Mạch, Úc, Phần Lan,…, căn cứ vào tình hình kinh tế trong nước, thực hiện chức năng nhiệm vụ của Viện trong công tác nghiên cứu, phản biện và hướng dẫn Chính sách – Pháp luật cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ quan đã giao cho Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ chính sách Doanh nghiệp triển khai công tác phổ biến, hướng dẫn và tư vấn cho doanh nghiệp xây dựng hồ sơ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của một số Quỹ thuộc quản lý Nhà nước. Chương trình được nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ hưởng ứng và đánh giá tích cực. Cơ quan xin lưu ý và làm rõ một số nội dung sau:

          Các nguồn quỹ: Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã cho đối tượng kinh tế tập thể, Hợp tác xã; Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa cho đối tượng doanh nghiệp.

          Quy cách: Hướng dẫn, tư vấn và đánh giá hồ sơ độc lập, không liên kết với Quỹ.

          Xác minh thông tin: Cần chú ý xác minh thông tin về cán bộ chính sách đang hướng dẫn, tư vấn hồ sơ. Hiện tại, cơ quan nhận được nhiều phản ánh về các đối tượng mạo danh Viện nhằm mục đích xấu. Liên hệ Hotline: 0943 670 519. Email: Info@risme.vn.

          Tham khảo trong phần Phụ lục một số các chương trình hỗ trợ giải ngân các nguồn vốn ODA cho doanh nghiệp trong nước mà cơ quan đã phối hợp triển khai trong những năm trước. Trân trọng !.

Nội dung công văn xem tại đây: CÔNG VĂN 298