Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp vừa và nhỏ được thành lập theo quyết định số 771/QĐ-LHHVN ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và chức năng nhiệm vụ theo văn bản số A- 1068 của Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Tên tổ chức

– Tên tiếng Việt: Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp vừa và nhỏ

– Tên tiếng Anh: Research Institute for Medium and Small Enterprises

– Tên viết tắt tiếng Anh: RISME

2. Chức năng:

Tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia, cán bộ có trình độ chuyên môn cao nghiên cứu, ứng dụng và thực hiện các dịch vụ trong lĩnh vực doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển kinh tế đất nước.

3. Nhiệm vụ:

a) Nghiên cứu khoa học: thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu về xây dựng chiến lược cho danh nghiệp, các giải pháp, hình thức tổ chức, quản trị, quy
hoạch mạng lưới, liên kết các nguồn; Nghiên cứu ứng dụng, xây dựng mô hình phát triển bền vững cho doanh nghiệp, các biện pháp bảo vệ doanh nghiệp.

b) Dịch vụ khoa học và công nghệ: xây dựng mạng lưới ngân hàng dữ liệu và quy trình lưu trữ các mẫu phẩm làm đối chứng cho danh nghiệp về chống hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại; Hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Tư vấn cho doanh nghiệp về chiến lược, chính sách và pháp luật của nhà nước; Tư vấn thẩm định; Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; Tổ chức các khóa đào tạo ngắn và dài hạn cho cá nhân,doanh nghiệp; Tổ chức hội nghị, hội thảo; In ấn, phát hành các ấn phẩm có liên quan.

c) Hợp tác, liên kết với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để thựchiện các chức năng, nhiệm vụ của Viện.