Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn lãi suất ưu đãi của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tình hình kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19

 

Kính gửi: Quý doanh nhân doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp hội viên

         Thực hiện chức năng của Viện trong công tác nghiên cứu – hỗ trợ chính sách cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trước diễn biến tình hình dịch bệnh Covid -19 gây ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh tế
        Căn cứ vào công văn hỏa tốc số 147/ QDNNVV – NVCV của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 26/07/2021 về việc “ Phối hợp phổ biến thông tin hỗ trợ tài chính đối với DNNVV ”
         Căn cứ vào điều lệ hoạt động của Hội doanh nghiệp – doanh nhân của Viện, chúng tôi đang triển khai đề án xây dựng danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện và hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ vay vốn ưu đãi tại Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
Lãi suất ưu đãi 2,16% (ngắn hạn) và 4,0% (trung và dài hạn) cho đối tượng DNNVV. Thời gian vay tối đa 07 năm, thời gian ân hạn 02 năm
Doanh nghiệp hội viên có nhu cầu vay vốn, vui lòng liên hệ Viện để được hỗ trợ nhằm đảm bảo kịp thời nguồn vốn đáp ứng cho kế hoạch sản xuất và kinh doanh
Thông tin liên hệ: Viện nghiên cứu doanh nghiệp vừa và nhỏ
Địa chỉ hai trụ sở nhận hồ sơ:
Trụ sở Hà Nội: Số A12 – X1, Khu hành chính Quận, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
Trụ sở TP Hồ Chí Minh: Số 21 Nguyễn Hiến Lê, P.13, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Hotline: 0943 670 519 / Website: www.risme.vn/   Email: info@risme.vn
            Công văn này thay thế cho công văn số 100/VP-VNCDN của Viện ký ban hành ngày 28/08/2021.
1

Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn lãi suất ưu đãi của Quỹ phát triển DNNVV trong tình hình kinh tế bị ảnh hưởng do đại dịch Covid- 19