Giải ngân 15 tỉ đồng vốn vay chính sách cho doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Giang trong đề án hỗ trợ phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid của Viện nghiên cứu

Tb Hdbank

      Sau 3 tuần phối hợp thẩm định giữa doanh nghiệp, ngân hàng, Quỹ và Viện nghiên cứu, ngày 05/04/2022, HDBank – CN Bắc Giang đã thông báo kết quả thẩm định thành công đối với dự án vay vốn chính sách của Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. HDBank là một trong sáu ngân hàng đang đại diện cho Quỹ trong quy trình thẩm định dự án tại các địa phương

Hiện tại, các doanh nghiệp vay vốn chính sách đang áp dụng ” Phương thức nhận vốn bồi hoàn – Theo khoản 2, điều 9 trong quy định của Quỹ”. Có nghĩa là khi ngân hàng ra quyết định cấp tín dụng, doanh nghiệp sẽ được giải ngân ngay lập tức trong vòng 03 ngày kể từ ngày ban hành quyết định, Quỹ sẽ giải ngân về ngân hàng để bồi hoàn và bù đắp vào phần vốn mà ngân hàng đã giải ngân trước đó cho doanh nghiệp

Việc áp dụng phương thức tiếp cận vốn vay bồi hoàn là nỗ lực của sự phối hợp giữa Viện và các đơn vị trong đề án nhằm rút ngắn tối đa thời gian tiếp cận vốn vay chính sách cho doanh nghiệp, đáp ứng kịp thời dòng tiền cho sản xuất kinh doanh nhất là trong tình hình kinh tế cả nước đang cần động lực phục hồi nhanh nhất sau thời gian tăng trưởng chậm do đại dịch Covid.

Chi tiết đề án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận vốn vay chính sách mời xem trong link bên dưới

P/s: Risme

https://risme.vn/ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-vay-von-lai-suat-uu-dai-cua-quy-phat-trien-dnnvv-trong-tinh-hinh-kinh-te-bi-anh-huong-do-dai-dich-covid-19/