Viện phối hợp cùng HDBank- CN Bắc Giang thẩm định dự án kinh doanh sản xuất nhằm hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn chính sách ưu đãi phục hồi kinh tế 2022

Nằm trong đề án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phục hồi trong tình hình mở cửa xã hội, ngày 17/03/2022, tại thành phố Bắc Giang, Viện nghiên cứu doanh nghiệp vừa và nhỏ (RISME) phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố HCM (HDBank) chi nhánh Bắc Giang tiến hành thẩm định phương án kinh doanh sản xuất tại Công ty cổ phần xây lắp và thương mại 216 trụ sở tại TP Bắc Giang

2 11

Căn cứ vào kết quả thẩm định của HDBank, Viện nghiên cứu cùng Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ phối hợp thẩm định vòng 2 để đi đến kết quả giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi cho doanh nghiệp. Mục đích của đề án nhằm hỗ trợ vốn vay cho doanh nghiệp sản xuất xuất kinh doanh tạo ra giá trị thặng dư cho xã hội; tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động và phát triển kinh tế địa phương, vì thế, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn cần chứng minh được kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty là hiệu quả, có nguồn thu thực tế thông qua giải trình trong đề án vay vốn và quá trình thẩm định trực tiếp tại doanh nghiệp

Thông tin chi tiết về đề án hỗ trợ vốn vay chính sách của Viện tham khảo tại bài viết:

https://risme.vn/ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-vay-von-lai-suat-uu-dai-cua-quy-phat-trien-dnnvv-trong-tinh-hinh-kinh-te-bi-anh-huong-do-dai-dich-covid-19/

Ps: Risme