Ths. Nguyễn Thị Hằng – Phó Viện trưởng dẫn đoàn thẩm định khảo sát nhằm hướng dẫn xây dựng hồ sơ vay vốn khả thi cho nhà máy sản xuất trà thảo dược tỉnh Nam Định

Nhận lời mời của nhà máy sản xuất trà dược liệu tại tỉnh Nam Định, ngày 26/4, Ths. Nguyễn Thị Hằng – Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu DNVVN làm trưởng đoàn thẩm định khảo sát trực tiếp tại nhà máy nhằm hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng hồ sơ vay vốn chính sách khả thi. Thành phần đoàn bao gồm cán bộ Viện, cán bộ Trung tâm chính sách và chuyên viên dự án doanh nghiệp của ngân hàng BIDV.

Z3374375013803 19010d85734e27eaf68685f341727ecb

Ảnh: Ths. Nguyễn Thị Hằng – Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu DNVVN – Trưởng đoàn đánh giá khảo sát

Trong quy trình tiếp cận nguồn vốn chính sách của Quỹ, quá trình xây dựng và thẩm định hồ sơ về đề án kinh doanh sản xuất là quan trọng nhất. Với mục đích hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi sau đại dịch Covid 19 để các doanh nghiệp tiếp tục tạo ra giá trị thặng dư cho xã hội, tạo ra việc làm cho người lao động, chính vì điều đó, doanh nghiệp phải xây dựng và chứng minh được đề án kinh doanh sản xuất của mình có tính khả thi và hiệu quả.

Z3374377062334 2016f22ecf5d66d037add38ac53138e2

Ảnh: Đoàn thẩm định khảo sát vùng trồng nguyên liệu của nhà máy sản xuất trà thảo dược

Z3374375016775 0788f5828edfb92eb0943d24beec1e8f

Ảnh: Đoàn thẩm định khảo sát vùng trồng nguyên liệu của nhà máy sản xuất trà thảo dược

Tuy nhiên, để xây dựng được một đề án kinh doanh có hiệu quả và hồ sơ vay khả thi, đòi hỏi chuyên môn người lập dự án phải đảm bảo tính thực tế, xây dựng bảng kết cấu tài chính chặt chẽ dựa trên nguồn thu thực tại của quy trình sản xuất kinh doanh, loại bỏ các yếu tố không ổn định để làm sáng tỏ bức tranh lợi nhuận của dự án sản xuất kinh doanh, đồng thời căn cứ vào doanh thu hàng năm của doanh nghiệp để đưa ra các định mức vay phù hợp với đơn vị của mình.

Z3374375016296 F53ace8c8462248c81e2324668065649

Ảnh: Đoàn khảo sát thẩm định quy trình sản xuất thực tế của nhà máy 

Z3374377065292 Ee9ea2284d180e77b296babda0ffd3ea

Ảnh: Đoàn khảo sát thẩm định quy trình sản xuất thực tế của nhà máy 

Nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng hồ sơ vay và dự án kinh doanh sản xuất, Viện nghiên cứu doanh nghiệp vừa và nhỏ đã chủ động xây dựng phòng ban chuyên môn, các nhóm làm việc trực tuyến có sự phối hợp giữa cán bộ Viện, chuyên viên dự án của ngân hàng, cán bộ Quỹ nhằm chủ động hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hồ sơ vay vốn chính sách một cách hiệu quả và khả thi.

Z3374375010325 F3cf3bff25f5560d49e1d64581a29457

Ảnh: Họp tổng kết đánh giá kết quả khảo sát thẩm định, đưa ra các chỉnh sửa trong hồ sơ vay vốn cho nhà máy nhằm đảm bảo tính khả thi của hồ sơ

Đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ, cần sự hỗ trợ để xây dựng đề án sản xuất kinh doanh và hồ sơ vay khả thi, nên thông tin sớm để Viện sắp xếp cán bộ chuyên môn hỗ trợ và bám sát từ đầu vì hiện tại, số lượng hồ sơ chuyển về hàng ngày đang tăng cao. Các doanh nghiệp nên bố trí nhân sự phụ trách chính để theo dõi và phối hợp thường xuyên với công tác của Viện nhằm đảm bảo tính liên tục của quy trình tiếp cận vốn vay ưu đãi.

Link bài viết về đề án hỗ trợ vốn vay ưu đãi của Quỹ:

https://risme.vn/ho-tro-doanh-nghiep-vua-va-nho-vay-von-lai-suat-uu-dai-cua-quy-phat-trien-dnnvv-trong-tinh-hinh-kinh-te-bi-anh-huong-do-dai-dich-covid-19/

Biên soạn: Risme