Kết quả thẩm định thành công vay vốn ưu đãi cho dự án ” Sản xuất khô đậu nành lên men” tại Hưng Yên

Camscanner 02 21 2022 10.14

Chúc mừng dự án ” Sản xuất khô đậu nành lên men” tại tỉnh Hưng Yên đã vượt qua vòng thẩm định. Ngân hàng BIDV là một trong 6 đơn vị đại diện cho Quỹ trong quá trình thẩm định đề án vay vốn của doanh nghiệp tại địa phương. Đây là bước quan trọng nhất trong quá trình tiếp cận nguồn vốn chính sách ưu đãi của Quỹ. Căn cứ vào kết quả thẩm định của BIDV, Quỹ và Viện sẽ thống nhất phương án giải ngân cho doanh nghiệp theo đúng quy trình

Chi tiết về đề án, xin mời xem công văn số 203/VP-VNCDN hoặc link bên dưới:

Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn lãi suất ưu đãi của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tình hình kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19