Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Năm 2023, mặc dù tình hình trong nước có nhiều thách thức, nhiều khó khăn nhưng được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và sự hợp tác chặt chẽ với các ngành. Đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng của Ban chấp hành, hội thành viên và các hội viên, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Hà Nội (HUSTA) đã thu được những kết quả to lớn về mọi mặt so với năm 2021, 2022.

Để đánh giá kết quả hoạt động năm 2023, chiều ngày 27 tháng 12 năm 2023, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng để tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Ông Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phát biểu tại hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Đồng chí Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam và các Ban thuộc Liên hiệp Hội; đồng chí Nguyễn Hồng Sơn , thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Hà Nội, đại diện lãnh đạo các sở Nông nghiệp phát triển nông thôn, sở Nội vụ và đại diện các Ban Ngành của thành phố. Tham dự Hội nghị còn có nhiều nhà khoa học nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực KHCN.

Tiến sỹ Lê Xuân Rao, chủ tịch LHH HUTSA trình bày báo cáo công tác năm 2023.

Thay mặt Ban chấp hành, tiến sỹ Lê Xuân Rao đã trình bày báo cáo công tác năm 2023 với những nét nổi bật như: Hoàn thành nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, phát  huy vai trò đội ngũ trí thức đảm nhiệm các nhiệm vụ thành phố giao. LHH đã hoàn thiện tổ chức với việc thành lập 2 Ban mới là Ban Khoa học công nghệ, môi trường và Ban Tư vấn phản biện. Đặc biệt từ sau Đại hội VIII, LHH đã triển khai việc kết nạp hội viên liên kết là các Doanh nghiệp Khoa học công nghệ trên địa bàn và kết nạp nhiều hội viên danh dự là những chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành trong và ngoài nước. LHH đã thực sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn gắn với các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Năm 2023, hoạt động có hiệu quả nhất là việc tập hợp đội ngũ trí thức tham gia công tác tư vấn, phản biện nhiều chủ trương, luật và các chính sách phát triển kinh tế xã hội. Công tác tuyên truyền, phố biến kiến thức nâng cao dân trí đã được LHH quan tâm hơn. Năm 2023, LHH đã triển khai công tác nghiên cứu , ứng dụng chuyển giao công nghệ và bảo vệ môi trường tốt. Nổi bật là LHH đã tham mưu cho UBND thành phố tổ chức thành công Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật và Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ thành công …

Nói về phương hướng hoạt động năm tới, TS Lê Xuân Rao nêu lên một số việc cụ thể như: triển khai tốt Đề án 30 của Chương trình 07; triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai các đề tài về môi trường đô thị và góp ý, phản biện, tư vấn nhiều hơn các chủ trương về quy hoạch về phát tiển đô thị bền vững và các vấn đề khác.

Đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến tham gia bổ sung vào báo cáo và đề xuất nhiều vấn đề với Thành phố. Hầu hết các nhà khoa học đều phát biểu về sự chưa tương xứng giữa phát triển khoa học công nghệ với đầu tư về con người, đầu tư về cơ sở vật chất và các chế độ chính sách. Là một Tổ chức tập trung một số lượng các nhà khoa học lớn nhất thành phố nhưng cho đến nay cơ sở vật chất chưa đủ cho hoạt động, hàng năm đầu tư ít.  Cho đến nay, Thành phố chưa đặt hàng hay giao nhiệm vụ nghiên cứu các đề tài cho các nhà khoa học. Bộ máy quản lý của LHH Hà Nội hiện nay chỉ có biên chế 3 người, số lượng này ít nhất nước,  nên khó đảm bảo được các hoạt động của LHH. Các nhà khoa học đề nghị hàng năm được trực tiếp đối thoại với các đồng chí Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố để được trình bày những vấn đề góp phần vào phát triển kinh tế Thủ đô.

Ông Nguyễn Hồng Sơn Thành ủy viên, Giám đốc sở KHCN Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Ngọc Linh và Nguyễn Hồng Sơn đã phát biểu với Hội nghị. Các đồng chí biểu dương những kết quả LHH đã đạt được và luôn coi LHH là nơi tập trung một lực lượng khoa học lớn cả về số lượng và chất lượng nhất cả nước. Những vấn đề bức xúc là thực tế. Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn sẽ báo cáo đầy đủ với UBND và tập trung giải quyết những vấn đề gì thuộc quyền hạn của sở.

Tiến sỹ Lê Xuân Rao thay mặt LHH đã tổng kết hội nghị với những nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới.