Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Bắc Ninh (18/10)

Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA_Liên hiệp Hội Việt Nam) đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bắc Ninh về công tác trí thức trên địa bàn.

Ngày 18/10, Đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Bắc Ninh về công tác trí thức trên địa bàn.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Phạm Hữu Duệ, Ủy viên Đảng đoàn, Trưởng Ban Tổ chức và Chính sách hội; Lê Công Lương, Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Lê Thanh Tùng, Trưởng Ban Truyền thông và Phổ biến kiến thức; Nguyễn Mai Hương, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Tri thức và Cuộc sống; Bùi Thu Hằng, Phó giám đốc Nhà xuất bản Tri thức.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Ngô Tân Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Dung, Tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Ninh…

Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Bắc Ninh

Đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Buổi làm việc tập trung trao đổi về công tác tập hợp, phát huy vai trò đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức, công tác phổ biến kiến thức, tư vấn, phản biện chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đẩy mạnh sáng tạo kỹ thuật, tôn vinh trí thức khoa học và công nghệ (KH&CN) tiêu biểu, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh Bắc Ninh góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu và chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Bắc Ninh

Đồng chí Ngô Tân Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội tỉnh.

Báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác tổ chức và hoạt động của Liên hiệp Hội Bắc Ninh, đồng chí Ngô Tân Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Liên hiệp Hội Bắc Ninh thành lập năm 2010. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng, đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành; hoạt động của hệ thống Liên hiệp Hội tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Cùng với đó công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội cũng được chú trọng. Hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức được triển khai với nhiều nội dung thiết thực, góp phần tích cực, có hiệu quả vào việc ứng dụng các tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào mọi mặt của đời sống nhân dân. Cơ quan thường trực Liên hiệp Hội hiện nay được UBND tỉnh giao 06 biên chế và có 01 lãnh đạo là Giám đốc Sở KH&CN làm Chủ tịch Hội kiêm nhiệm.

Ban Chấp hành có 22 uỷ viên là đại diện lãnh đạo các sở/ban/ngành, tương đương thuộc tỉnh và lãnh đạo các Hội thành viên thuộc Liên hiệp Hội. Ban Thường vụ có 05 uỷ viên; Lãnh đạo Liên hiệp Hội gồm: Chủ tịch kiêm nhiệm, 02 Phó Chủ tịch chuyên trách. triển và cống hiến; luôn quan tâm, chú trọng công tác thu hút, chế độ đãi ngộ, chính sách sử dụng và quản lý đội ngũ trí thức.

Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Bắc Ninh

Đảng đoàn Liên hiệp Hội Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Từ khi thành lập đến nay, Liên hiệp Hội tỉnh Bắc Ninh được kiện toàn và phát triển tổ chức theo đúng quy định; thường xuyên rà soát nhu cầu, nguyện vọng của các tổ chức hội, vận động các hội trong tỉnh tham gia vào “Ngôi nhà trí thức” chung của tỉnh, trong 3 nhiệm kỳ đã kết nạp 8 Hội thành viên. Các Hội thành viên tích cực kết nạp hội viên mới; tiến hành chuyển đổi Chi hội thành Hội cấp xã, phường ở một số Hội thành viên theo Nghị định số 45 của Chính phủ. Tính đến nay, tổng số Hội viên ở 18 hội thành viên của Liên hiệp Hội là trên 400.000 hội viên.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế – xã hội mà Bắc Ninh đạt được trong thời gian qua. Các kết quả vượt bậc của Bắc Ninh đã có sự đóng góp rất to lớn của đội ngũ trí thức.

Trên cơ sở đánh giá một số hạn chế, khó khăn, đồng chí Lê Công Lương, Phó Tổng Thư ký kiêm Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Liên hiệp Hội Việt Nam đã đưa ra 3 kiến nghị gồm: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh thành lập Đảng đoàn; Đổi mới công tác tổ chức cán bộ; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam làm việc với Tỉnh ủy Bắc Ninh

Đoàn đại biểu Liên hiệp Hội Việt Nam tặng tranh lưu niệm cho Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh cảm ơn sự quan tâm của Liên hiệp Hội Việt Nam đối với tỉnh và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, nhất là trên các lĩnh vực phổ biến kiến thức khoa học, kỹ thuật cho người dân; tham gia phản biện, giám định xã hội.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Xuân Dũng – Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam bày tỏ vui mừng, đánh giá cao những kết quả tỉnh Bắc Ninh đạt được thời gian qua. Những kết quả đó được các đại biểu khẳng định là không tách rời với những đóng góp của đội ngũ trí thức tỉnh. Ghi nhận, thống nhất với các kiến nghị, khẳng định, với trách nhiệm của mình, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ cao hơn nữa đối với Liên hiệp Hội tỉnh Bắc Ninh.

Chủ tịch Phan Xuân Dũng cũng bày tỏ mong muốn, Lãnh đạo Tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm, tin tưởng giao các nhiệm vụ về tư vấn, phản biện, truyền thông, phổ biến kiến thức, tôn vinh trí thức và tiếp tục hoàn thiện các chủ trương, chính sách để tạo điều kiện hơn nữa cho đội ngũ trí thức KH&CN cũng như Liên hiệp Hội tỉnh, đóng cho sự phát triển của địa phương trong thời gian tới.