Cấp tín dụng vay ngắn hạn với hạn mức 25 tỷ đồng cho doanh nghiệp tại tỉnh Phú Thọ theo đề án số 229 của Viện về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ

Tiếp tục phát huy những kết quả trong năm 2022, ngay từ đầu năm 2023, cơ quan đã chỉ đạo các cán bộ phụ trách, Trung tâm chính sách tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ theo công văn số 229 của Viện.

Sau quá trình gần hai tháng phối hợp thẩm định và xây dựng đề án vay vốn chính sách của Quỹ, ngày hôm nay, nhà máy sản xuất nhựa cao cấp tại tỉnh Phú Thọ đã vượt qua vòng thẩm định tại địa phương do Ngân hàng BIDV là đơn vị đại diện thẩm định và đồng ý cấp hạn mức vay ngắn hạn 25 tỷ đồng. Đây là một bước rất quan trọng trong quá trình tiếp cận vốn vay chính sách của Chính phủ, qua đó, doanh nghiệp sẽ được giải ngân ngay lập tức nguồn vốn vay ngắn hạn theo chính sách giải ngân bồi hoàn để kịp thời đáp ứng nguồn vốn phục vụ kinh doanh sản xuất cho nhà máy.

Đây là đơn vị chuyên về sản xuất các sản phẩm từ nhựa cao cấp như chai lọ thực phẩm, thiết bị điện tử, sản phẩm gia dụng thông minh, bao bì dược phẩm… có phạm vi phân phối và khách tại các quốc gia như Mỹ, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc. Viện sẽ tiếp tục phối hợp cùng công ty để thực hiện hoàn tất các quy định về hồ sơ vay vốn chính sách.

Hmtd Pavico 2

Ảnh: Vì lý do bảo mật thông tin nên một số nội dung bị che mờ

BS: RISME