Các Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, Chương trình hỗ trợ nguồn vốn ODA cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đã nghiệm thu của Viện nghiên cứu

Nhân tháng kỷ niệm ngày thành lập Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp vừa và nhỏ (19/11), cơ quan xin đăng tải một số các Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước, các Chương trình hỗ trợ nguồn vốn ODA cho doanh nghiệp mà Viện đã và đang triển khai trong gần 20 năm qua, ngay từ những ngày đầu chúng ta gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO)  năm 2006. Đây là thành quả của nhiều thế hệ lãnh đạo và cán bộ nhân viên của Viện.

Microsoft Word Công V N 298 L°u ý Các NÙi Dung Ch°¡ng

Microsoft Word Công V N 298 L°u ý Các NÙi Dung Ch°¡ng

Biên soạn: Risme