Thư chúc mừng ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2021)

Ngày doanh nhân Việt Nam năm nay là một ngày hết sức đặc biệt trong hoàn cảnh đất nước đang phục hồi kinh tế. Lãnh đạo Viện và CLB doanh nghiệp hội Việt Nam hội nhập trân trọng chúc mừng các doanh nhân, doanh nghiệp !

Thư chúc mừng ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2021)Thư chúc mừng ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2021)