Quyết định cấp tín dụng hạn mức 10 tỷ đồng cho dự án sản xuất nhôm kính dân dụng công nghệ cao tại tỉnh Hà Tĩnh nằm trong chương trình hỗ trợ vốn vay ưu đãi của Chính phủ

Tiếp tục trong công tác hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ nhằm hỗ trợ phục hồi sau đại dịch Covid 19, Viện nghiên cứu đã hướng dẫn xây dựng hồ sơ và phối hợp với ngân hàng BIDV tại địa phương thẩm định ” Dự án sản xuất thi công nhôm kính dân dụng và công nghiệp” tại tỉnh Hà Tĩnh.

Việc triển khai các hoạt động thẩm định dự án vay vốn chính sách với lãi suất ưu đãi 2,16 – 4%/ năm được thực hiện thông qua một số ngân hàng địa phương nhằm mở rộng quy mô của quá trình này. Ngân hàng địa phương có trách nhiệm phối hợp thẩm định dự án và quản lý dự án cho nguồn Quỹ của Chính phủ, đây là phương thức vay vốn gián tiếp đã được triển khai trong nhiều năm trở lại đây. Sau khi kết thúc quá trình thẩm định, hồ sơ của doanh nghiệp sẽ được ngân hàng địa phương chuyển về Quỹ để thực hiện các bước cuối cùng cho công tác giải ngân vốn vay. Thông qua hợp đồng cấp tín dụng này, doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức giải ngân bồi hoàn hoặc giải ngân trực tiếp để phù hợp cho hoạt động sản xuất của nhà máy.

Camscanner 12 03 2022 12.04

Ảnh: Vì thông tin cần bảo mật nên hình ảnh bị che mờ một số nội dung

BS: RISME