Mời doanh nghiệp tham dự toạ đàm “Doanh nghiệp vì môi trường xanh và phát triển bền vững”

Hướng tới tháng hành động vì môi trường và kỷ niệm ngày môi trường thế giới tháng 6 năm 2018, Viện Nghiên cứu doanh nghiệp vừa và nhỏ phối hợp với Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Doanh nghiệp vì môi trường xanh và phát triển bền vững”

Chương trình gồm các hoạt động nhằm động viên khuyến khích các doanh nghiệp trên cả nước nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, ứng dụng tiến bộ Khoa học, Kỹ thuật thân thiện với môi trường vào hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời tạo cơ hội để các doanh nghiệp thể hiện quan điểm và cam kết góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo thu nhập, an sinh và phúc lợi cho người lao động, … góp phần phát triển bền vững đất nước

Với những ý nghĩa thiết thực trên, Viện kính mời Quý Doanh nghiệp hưởng ứng tham gia chương trình.

Xin trân trọng cảm ơn!

Mời doanh nghiệp tham dự toạ đàm “Doanh nghiệp vì môi trường xanh và phát triển bền vững”

Mời doanh nghiệp tham dự toạ đàm “Doanh nghiệp vì môi trường xanh và phát triển bền vững”

Mời doanh nghiệp tham dự toạ đàm “Doanh nghiệp vì môi trường xanh và phát triển bền vững”

Mời doanh nghiệp tham dự toạ đàm “Doanh nghiệp vì môi trường xanh và phát triển bền vững”

Mời doanh nghiệp tham dự toạ đàm “Doanh nghiệp vì môi trường xanh và phát triển bền vững”

Mời doanh nghiệp tham dự toạ đàm “Doanh nghiệp vì môi trường xanh và phát triển bền vững”

Mời doanh nghiệp tham dự toạ đàm “Doanh nghiệp vì môi trường xanh và phát triển bền vững”

Mời doanh nghiệp tham dự toạ đàm “Doanh nghiệp vì môi trường xanh và phát triển bền vững”