Lãnh đạo VUSTA làm việc với Hội Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Ngày 12/03, tại Hà Nội, Lãnh đạo Thường trực VUSTA đã có buổi làm việc với Hội Điện lực Việt Nam (VEEA) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Tham gia buổi làm việc, Chủ tịch VUSTA Phan Xuân Dũng; Tổng thư ký Nguyễn Quyết Chiến và đại diện lãnh đạo phòng, ban của VUSTA. Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có Tổng Giám đốc Nguyễn Anh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban EVN.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, thay mặt Hội Điện lực Việt Nam, Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký VEEA Mai Quốc Hội cho biết: Trong những năm qua, VEEA đã rất quan tâm đến việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn như truyền thông và phổ biến kiến thức, tư vấn, phản biện, nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hợp tác quốc tế…tất cả đều được triển khai rất đồng bộ.

Đặc biệt, Hội thực hiện rất chất lượng, kịp thời các hội thảo tư vấn, phản biện các đề án, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước như sửa đổi bổ sung Luật Điện lực; các Nghị định, Thông tư; Chiến lược, Quy hoạch… để báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Với thế mạnh là có Tạp chí Điện và Đời sống, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến các chính sách, pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước về ngành điện cũng như các kiến thức về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả cho các đơn vị sản xuất và nhân dân.

Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký VEEA Mai Quốc Hội báo cáo hoạt động của Hội

Với vai trò là hội viên của VEEA, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã và đang có sự phối hợp chặt chẽ  với  VEEA trong công tác trao đổi, kiến nghị về các Cơ chế chính sách của ngành Điện: Phối hợp nghiên cứu góp ý kiến cho các đề án, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước đồng thời, đề xuất các cơ chế, chính sách có liên quan đến giá điện, phát triển thị trường điện; quản lý nhu cầu điện; phát triển nguồn năng lượng tái tạo; quản lý và phát triển lưới điện thông minh – Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Mai Quốc Hội nói.

Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam Dương Quang Thành phát biểu tại buổi làm việc

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam Dương Quang Thành mong muốn: để VEEA có các thông tin phục vụ cho hoạt động của Hội, đặc biệt là cho các Hội viên có quan hệ công việc với EVN, VEEA đề nghị EVN tạo điều kiện cung cấp cho VEEA các Tài liệu, số liệu liên quan đến hoạt động của EVN (không phải là tài liệu mật) như Kế hoạch vận hành, KH ĐTXD năm, Quy chế thanh toán tiền điện…Trong công tác nghiên cứu khoa học công nghệ và môi trường, Hội Điện lực Việt Nam đề nghị EVN giao cho VEEA thực hiện các chương trình, kế hoạch nghiên cứu, đề xuất các đề án, đề tài có liên quan đến kiểm toán năng lượng, tiết kiệm năng lượng và áp dụng công nghệ mới; các đề tài về công tác quản trị và đổi mới trong quản lí kinh tế, tài chính của EVN…; Nội dung các chương trình, các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cụ thể sẽ được EVN và VEEA lập danh mục cụ thể phù hợp với mục tiêu cần thiết của EVN trong từng năm, từng thời gian cụ thể.

Chủ tịch VUSTA. Phan Xuân Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Lãnh đạo VUSTA, Chủ tịch Phan Xuân Dũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Hội Điện lực Việt Nam trong hệ thống Liên hiệp Hội. Hội Điện lực Việt Nam là một trong những hội thành viên của Liên hiệp Hội Việt Nam đã làm rất tốt công tác tập hợp đoàn kết đội ngũ trí thức, nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức và tư vấn phản biện và giám định xã hội.

Chủ tịch Phan Xuân Dũng khẳng định trong thời gian tới, Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tiếp tục có sự hợp tác chặt chẽ với VEEA và EVN trong công tác tư vấn phản biện đối với các văn bản pháp luật, các quy hoạch, dự án lớn của ngành điện; trao đổi, kiến nghị về các cơ chế chính sách của ngành Điện với các cấp có thẩm quyền. Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam cảm ơn sự đón tiếp của các đồng chí lãnh đạo EVN và VEEA đối với Đoàn công tác.