Đến 2020, không bán bia cho người dưới 18 tuổi Xem bản đầy đủ

Theo mục tiêu của Thủ tướng đặt ra đến năm 2020, sẽ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác.

Theo đó:

  • Giảm mức tăng tỷ lệ tiêu thụ rượu bình quân từ 10% (2013-2016) xuống còn 6,5% (2017-2020).
  • Phấn đấu đến 2020, đạt 50% người nghiện bia, rược được phát hiện sớm, 40% được cai nghiện và chống tái nghiện, 30% được điều trị mãn tính.

Nội dung trên được quy định trong Quyết định 244/QĐ-TTg, ban hành ngày 12/2/2014.

Đồng thời, tăng cường một số giải pháp:

  • Không bán rượu, bia và đồ uống có cồn khác trên vỉa hè, bán bằng máy bán tự động; bán cho người có biểu hiện say, người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai…
  • Chính quyền địa phương phát động cộng đồng không lạm dụng đồ uống có cồn trong đám tang, lễ hội, đám cưới; hộ gia đình không nấu rượu…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.