Quyết định cấp tín dụng cho dự án ” Nuôi cá chình thương phẩm trên sông theo hướng công nghiệp” tại Quảng Ngãi

Tiếp tục triển khai đề án hỗ trợ Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ tiếp cận các nguồn vốn vay chính sách của Chính phủ. Ngay từ những ngày đầu năm, Viện đã phối hợp với doanh nghiệp và các đơn vị thẩm định tại tỉnh Quảng Ngãi để thẩm định và hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng hồ sơ vay vốn chính sách. 

Qua quá trình thẩm định, dự án ” Nuôi cá chình thương phẩm trên sông theo hướng công nghiệp” đã được Ngân hàng Quân Đội (MBBank) xác nhận cấp tín dụng cho dự án. Sau quá trình này, hồ sơ của doanh nghiệp sẽ chuyển về Quỹ để được thẩm định lần cuối trước khi ra quyết định giải ngân.

 

Công Ty Thanh Thế

Ảnh: Vì tính bảo mật thông tin nên hình ảnh bị che mờ những nội dung quan trọng.

Bs: RISME