Tập huấn: Hướng dẫn Doanh nghiệp xây dựng áp dụng, chuyển đổi phiên bản quản lý chất lượng ISO

Năm 2016 Việt Nam bước vào hội nhập ở mức sâu rộng với rất nhiều các hiệp định thương mại mới được ký kết. Đối với các Doanh nghiệp, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo  tiêu chuẩn ISO là biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý, phát huy nội lực, củng cố lòng tin của khách hàng, cải thiện quan hệ đầu tư và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế.

Tháng 9/2015, tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và tiêu chuẩn ISO 14001:2015 thay thế phiên bản tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 14001:2005, theo đó phiên bản ISO cũ sẽ hết hiệu lực vào tháng 9/2018.

Nhằm giúp các Doanh nghiệp kịp thời cập nhật sự thay đổi các tiêu chuẩn ISO, nắm bắt xây dựng chỉnh sửa hệ thống tài liệu, quy trình theo phiên bản mới, cấp lại hoặc cấp mới, Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp vừa và nhỏ phối hợp với các chuyên gia tư vấn tổ chức khóa tập huấn “Hướng dẫn, xây dựng áp dụng, chuyển đổi phiên bản ISO”.

·         Thời gian:-  Khóa 1 từ 8:30 đến 11:30, ngày 24 tháng 3 năm 2016

– Khóa 2 từ 13:30 đến 16:30, ngày 24 tháng 3 năm 2016

·         Địa điểm: Hội trường Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp vừa và nhỏ – 307-308 E1, ngoại giao đoàn Trung Tự, số 6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội.

·         Nội dung: – Khóa 1 – “Hướng dẫn, xây dựng áp dụng, chuyển đổi phiên bản ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015,

Khóa 2 – “Hướng dẫn, xây dựng áp dụng, chuyển đổi phiên bản ISO 14001:2005 sang ISO 14001:2015”.

·         Thành phần: Cán bộ chủ chốt các doanh nghiệp, thư ký ISO

Miễn phí tham dự.

Trân trọng kính mời các Doanh nghiệp đăng ký tham dự, thời gian muộn nhất trước ngày 20/3/2016 về địa chỉ:

Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp vừa và nhỏ:

Địa chỉ: 307- 308 E1, khu ngoại giao đoàn Trung Tự, số 6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 04. 35578707 – 0914 322 399 (Mr. Đăng) * Email: info@risme.vn