Công văn số 326/VP – VNCDN về công tác Hỗ trợ chính sách cho doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2024

Căn cứ vào kết quả triển khai năm 2023, trong đó, điểm nổi bật là một số doanh nghiệp đã được cơ quan hỗ trợ kịp thời trong công tác vay vốn chính sách ngay từ những tháng đầu năm nhằm đảm bảo lợi thế về nguồn vốn, giúp doanh nghiệp vượt qua năm 2023 với nhiều khó khăn về kinh tế trong nước (Ví dụ: Hỗ trợ giải ngân 37,3 tỷ từ nguồn vốn vay chính sách ưu đãi cho “Dự án sản xuất khô đậu tương lên men” tại tỉnh Hưng Yên vào tháng 5/2023), Viện tiếp tục giao trách nhiệm cho Trung tâm chính sách triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã xây dựng hồ sơ và tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ. Thông tin về nguồn vốn và chính sách ưu đãi cho từng đối tượng như sau:

  1. Đối tượng vay vốn là doanh nghiệp vừa và nhỏ: Lãi suất vay ngắn hạn là 1,2%/năm, lãi suất cho vay trung hạn và dài hạn là 4,4%/năm. Thời gian vay tối đa 07 năm, thời gian ân hạn 02 năm. Hạn mức hỗ trợ hồ sơ vay tối đa 150 tỷ đồng/ dự án và tối thiểu là trên 300 triệu đồng/ dự án (tham khảo chi tiết trong phụ lục).
  2. Đối tượng vay vốn là đơn vị kinh tế tập thể – Hợp tác xã sản xuất: Lãi suất vay cố định là 5,13%/năm. Thời gian vay tối đa 05 năm.

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã có nguyện vọng vay vốn chính sách phục vụ cho sản xuất kinh doanh, liên hệ cơ quan theo thông tin bên dưới.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Chính sách doanh nghiệp

Trụ sở cơ quan tại Hà Nội: Tầng 2 – Tòa nhà Viện nghiên cứu – Số 04, phố Huy Du, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm (Khu hành chính của Quận).

Trụ sở cơ quan tại TP HCM: Số 1/5 đường Cầu Xéo, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.

Hotline: 0943 670 519 / Website: www.risme.vn/   Email: info@risme.vn

Xem Công văn 326 tại đây:  Công văn 326